wtorek, 21 lutego 2012

Tarcie - wstęp

Tarcie - to całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powodujących rozpraszanie energii podczas ruchu.

Tarcie zewnętrzne występuje na granicy dwóch ciał stałych. Tarcie wewnętrzne występuje przy przepływie płynów, jak i deformacji ciał stałych.

Siła występująca w zjawiskach tarcia nazywana jest siłą tarcia.

Siła tarcia ma zawsze przeciwny zwrot do zwrotu ruchu, ponieważ jest siłą hamującą ruch.

Jeśli jedno ciało przesuwa się po drugim, to ruch taki nazywa się poślizgiem, a tarcie tarciem poślizgowym, natomiast kiedy jedno ciało toczy się po powierzchni drugiego, to ruch taki zwany jest toczeniem, a tarcie tarciem tocznym albo potoczystym.

Wartość siły tarcia T jest wprost proporcjonalna do wielkości siły nacisku Fn ciał trących o siebie. Stały stosunek siły tarcia do siły nacisku nazywa się współczynnikiem tarcia .